nazwa organu, który wydał decyzję: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

data wydania decyzji: 24 kwietnia 2013 r.

nr decyzji: 148/2013

okres trwania zbiórki: 24.04.2013 – 30.04.2014

cel zbiórki:

Sfinansowanie zakupu leków, pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci, wydatków związanych z organizacją czasu wolnego dzieci (koszty imprez plenerowych i okolicznościowych), a także wydatków związanych z wyjazdami wakacyjnymi dzieci (koszty transportu, wyżywienia i noclegów)

Sfinansowanie kosztów prac remontowych lokalu zamieszkałego przez podopiecznego

Pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności oraz innych przedmiotów codziennego użytku dla podopiecznych Fundacji

suma zebranych ofiar pieniężnych: 21 189 zł

ofiary zebrane w naturze: brak

wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej: 310,50 zł (koszty prowadzenia rachunku oraz przelewów)

sposób prowadzenia zbiórki:

zbiórka została przeprowadzona przy pomocy serwisu internetowego siepomaga.pl oraz chcepomagac.org. Do końca kwietnia nie planujemy już żadnych wpłat na konto, dlatego już teraz przesyłam rozliczenie, jako że zależy mi na jak najszybszym uzyskaniu nowego pozwolenia na zbiórkę aby móc planować kolejne cele.

rozliczenie zebranych środków:

 • 451 zł inhalator dla Radosława Patana cierpiącego na porażenie dziecięce
 • 89,17 zł lekarstwa dla Radosława Patana cierpiącego na porażenie dziecięce
 • 200 zł inhalator dla Eweliny i Dawida Aniołek cierpiących na mukowiscydozę
 • 558,45 zł urządzenie do ćwiczeń oddechowych dla Eweliny i Dawida Aniołek cierpiących na mukowiscydozę
 • 733,01 zł części do inhalatorów dla Eweliny i Dawida Aniołek cierpiących na mukowiscydozę
 • 2930 zł turnus rehabilitacyjny Iwony Gałek cierpiącej na zanik mięśni
 • 2930 zł turnus rehabilitacyjny Agnieszki Gałek cierpiącej na zanik mięśni
 • 1980 zł turnus rehabilitacyjny Patryk Ejma cierpiący na zanik mięśni
 • 1310 zł łóżko rehabilitacyjne dla Nikolasa Nowaka cierpiącego na zanik mięśni
 • 347,69 zł lekarstwa dla Eweliny i Dawida Aniołek cierpiących na mukowiscydozę
 • 3478 zł sprzęt pozwalający korzystać z komputera przy pomocy ust dla Mateusza Kaczmarka cierpiącego na zanik mięśni
 • 400 zł turnus rehabilitacyjny Patryk Ejma cierpiący na zanik mięśni
 • 469,11 zł lekarstwa dla Eweliny Aniołek cierpiącej na mukowiscydozę
 • 46,4 zł lekarstwa dla Eweliny Aniołek cierpiącej na mukowiscydozę
 • 3000 zł wózek inwalidzki Jakuba Polcyna cierpiącego na zanik mięśni
 • 1408 zł wózek inwalidzki Adam Nadoliński cierpiący na zanik mięśni
 • 547,67 zł rehabilitacja Anna Kieliszewska cierpiąca na porażenie dziecięce