O Fundacji

Nasza Fundacja od 2006 roku opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi, osobami dorosłymi, a także osobami z niepełnosprawnością. Wśród nich są chorzy na mukowiscydozę, zanik mięśni, porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, czy też osoby dializowane, czekające na przeszczep nerek.

Pod stałą opieką Fundacji obecnie znajduje się 65 podopiecznych, doraźnej, ale systematycznej pomocy udzielamy kolejnym 40 potrzebującym. De facto naszą opieką otaczamy nie tylko chorych i niepełnosprawnych, ale również ich rodziny, gdyż to one bezpośrednio odczuwają ciężar wychowywania tych dzieci. Pomagamy na wiele sposobów, m.in.: dofinansowując zakup lekarstw i środków higieny osobistej, sprzętu rehabilitacyjnego, organizując pomoc żywnościową, pomagamy w dostępie do usług medycznych, czy fizjoterapeutycznych. Dbamy także o to, by nasi podopieczni czuli się u nas jak w wielkiej rodzinie, w której jest także czas na zabawę i uśmiech Z tego względu organizujemy dla nich liczne spotkania np. wigilijne, pikniki, czy wyjazdy na krótkie wakacje nad morze.

Naszą działalność opieramy w dużej mierze na własnych inicjatywach i projektach. Staramy się o granty, organizujemy akcje charytatywne, czy zbiórki publiczne. Ważnym źródłem naszych przychodów są odpisy 1% od podatku dochodowego.

Jesteśmy dumni z tego, że niektórym możemy naszym podopiecznym zaproponować pracę. Osoby te biorą czynny udział w codziennej działalności Fundacji. Obecnie zatrudniamy trzy osoby: Artura, Dominika oraz Agnieszkę. Artur od wielu lat pomaga nam w działaniach związanych z tworzeniem oraz obsługą stron internetowych. Dominik to nasz utalentowany grafik, a Agnieszka zajmuje się prowadzeniem naszego konta na Facebooku oraz promowaniem Fundacji w mediach.

Wszystko co robimy, robimy w poczuciu wielkiej satysfakcji, dobrze wykorzystanego czasu i naszego potencjału. Wierzymy, że niesienie nadziei i realnej pomocy tym, którzy jej bardzo potrzebują jest najpiękniejszym darem, jaki można dać drugiemu człowiekowi. Bardzo się staramy, aby naszym podopiecznym żyło się lepiej, każdego dnia.