nazwa organu, który wydał decyzję: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

data wydania decyzji: 29 kwietnia 2014 r.

nr decyzji: 272/2014

okres trwania zbiórki: 29.04.2014 – 30.04.2015

cel zbiórki:

 1. Sfinansowanie zakupu leków, pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci, wydatków związanych z organizacją czasu wolnego dzieci (koszty imprez plenerowych i okolicznościowych), a także wydatków związanych z wyjazdami wakacyjnymi dzieci (koszty transportu, wyżywienia i noclegów)
 2. Sfinansowanie kosztów prac remontowych lokalu zamieszkałego przez podopiecznego
 3. Pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności oraz innych przedmiotów codziennego użytku dla podopiecznych Fundacji

 

suma zebranych ofiar pieniężnych: 26 526,89

ofiary zebrane w naturze: brak

wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej: 342 zł (koszty prowadzenia rachunku oraz przelewów)

sposób prowadzenia zbiórki:

zbiórka została przeprowadzona przy pomocy serwisu internetowego siepomaga.pl oraz chcepomagac.pl.

 

rozliczenie zebranych środków:

 • 3200,84 zł transport podopiecznych na wyjazd wakacyjny
 • 1826,42 zł turnus rehabilitacyjny Kinga Owczarczak
 • 1050 zł sprzęt rehabilitacyjny Patryk Ejma
 • 191,94 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 480 zł rehabilitacja Patryk Ejma
 • 215,55 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 232,72 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 207,09 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 133,60 zł rehabilitacja Patryk Ejma
 • 169,12 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 100,02 zł transport Artur Konieczny na rehabilitację
 • 884 zł rehabilitacja Artur Konieczny
 • 204,49 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 243,38 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 341,92 zł lekarstwa Kamil i Karol Złotniccy
 • 303,57 zł lekarstwa Dariusz Rogalski
 • 144 zł rehabilitacja Artur Konieczny
 • 461,72 środki opatrunkowe Kamil i Karol Złotniccy

razem: 10 390,38 zł

 

Pozostałą kwotę 15 794,51 zł zobowiązujemy się rozliczyć do dnia 30.04.2016 roku.