Fundacja Niesiemy Nadzieję została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Budżet projektu w wysokości 25 000 zł, z czego 12 400 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 12 600 zł z budżetu naszej fundacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych i najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Godne życie dla naszych podopiecznych” w naszej fundacji skorzysta łącznie 20 osób. Projekt dedykowany będzie niepełnosprawnym podopiecznym fundacji i potrwa do końca kwietnia 2016 r.Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Nasza fundacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.