Dziękujemy kolejnej firmie, która zechciała dołożyć swoją cegiełkę do niesienia Potrzebującym – to I-KANCELARIA https://www.i-kancelaria.pl/ Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie: motywujecie nas do dalszego działania!